ขออนุญาตแอดมินครับ กท1 14/6/65 เหรียญ9เหลี่ยมพระครูพิ ขออนุญาตแอดมินครับ กท1 14/6/65 เหรียญ9เหลี่ยมพระครูพิเศษเขมาจารย์ (หลวงพ่อท้วม เขมจาโร) วัดศรีสุวรรณ อ.ท่า