พระอธิการแคล้ว #250พร้อมส่งครับผม พระอธิการแคล้ว #250พร้อมส่งครับผม โดยสมาชิก ชื่อ YA Taradon Komvong จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อ