เหรียญราหู วัดสุทัศนเทพวราราม ปี ๒๕๓๘ ตอกโค๊ต #240รวมส เหรียญราหู วัดสุทัศนเทพวราราม ปี ๒๕๓๘ ตอกโค๊ต #240รวมส่งครับ โดยสมาชิก ชื่อ Pom Little’pig จากกลุ่ม