เปิdเหรียญ รัตน์มงคล ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี หลวงพ่ออิฐ เปิdเหรียญ รัตน์มงคล ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี เนื้อทoงแดงรมดำ ตอกโค้ต ส.ค.ส จัดสร้างแ