#ขอเปิดประมูลครับ พระมเหศวรเนื้อชินเขียว(ชินอุทุมพร)พิ 🐉🐉🐉#ขอเปิดประมูลครับ🔊🔊🔊 พระมเหศวรเนื้อชินเขียว(ชินอุทุมพร