#เอาชุดละ200บาทครับ #ค่าส่ง50บาท เหรียญ ใบมะขาม ท้าวเ #เอาชุดละ200บาทครับ #ค่าส่ง50บาท เหรียญ ใบมะขาม ท้าวเวสสุวรรณ #เนื้อทองระฆัง รุ่น ๗๐ ปีพุทธสมาคม จ. พิษณุโ