###เปิดภาพสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขนาด 30” x 32 “ รวมกรอบกร ###เปิดภาพสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขนาด 30” x 32 “ รวมกรอบกระจก ครับผม ### โดยสมาชิก ชื่อ ห้าหนึ่งสี่ ประตูผา