ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าคุณศรี(สนธิ) วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ฐานผ้าท ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าคุณศรี(สนธิ) วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ #ไทยศิลป์ #ร้านไทยศิลป์ #ท้าวเวสสุวรรณ #เจ้า