สุดปัง(#นางท่ามะปราง)เมือง(#พิษณุโลก) เนื้อ(#ชินเขียว)พ 📢สุดปัง🙏(#นางท่ามะปราง)🙏เมือง(#พิษณุโลก) 📌เนื้อ(#ชินเขียว)พิมพ์✌&