สมเด็จพุฒาจารย์โต วัดอินทรวิหารบางขุนพรหม กรุงเทพ ฐาน สมเด็จพุฒาจารย์โต วัดอินทรวิหารบางขุนพรหม กรุงเทพ ฐาน6นิ้ว องค์5 นิ้ว สูง10นิ้ว จากฐานถึงยอดพัดยศ (มีพัดยศ