เปิดประมูลครับ(รายการที่3) #เหรียญใข่เล็กรุ่นแรก ปี๒๐ เปิดประมูลครับ🥉(รายการที่3) #เหรียญใข่เล็กรุ่นแรก ปี๒๐ หลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม กะไหล่ทองสวยกริ๊