พระอุปคุตถือดอกบัวข้างซ้าย เนื้อสำริดผิวพรายเงิน ขนาดกำ พระอุปคุตถือดอกบัวข้างซ้าย เนื้อสำริดผิวพรายเงิน ขนาดกำลังน่ารัก สuใจnักได้ครับ #หาเงินจ่ายค่าหวย โดยสมา