บรมครูปู่ฤาษี นารอทมุนีเดินดงปี56เนื้อนวะโลหะ #หลวงพ บรมครูปู่ฤาษี นารอทมุนีเดินดงปี56เนื้อนวะโลหะ #หลวงพ่อรักษ์ #วัดสุทธาวาสวิปัสนา #สร้างแค่108องค์เท่านั้น #โ