ป้ายกำกับ: หลวงพ่อมงคลบพิตร

04มี.ค.

#หลวงพ่อมงคลบพิตร #วิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา หน้

#หลวงพ่อมงคลบพิตร #วิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา หน้ 💛#หลวงพ่อมงคลบพิตร #วิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา หน้าตัก 5 นิ้ว ฐาน 8.5 นิ้ว สูง 11 นิ้ว โลห
23ธ.ค.

#หลวงพ่อมงคลบพิตร #วิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา ห

#หลวงพ่อมงคลบพิตร #วิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา ห 🙏#หลวงพ่อมงคลบพิตร🙏 #วิหารมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา หน้าตัก 5 นิ้ว ฐาน 8.5 นิ้ว สูง 11 น