#พระปิดตาผงกระดูกผี #หลวงพ่อพุ่ม #วัดโคกสวาย โนนไทย โคร #พระปิดตาผงกระดูกผี #หลวงพ่อพุ่ม #วัดโคกสวาย โนนไทย โคราช ปี2473 พระสวยสมบูรณ์ไม่รานไม่ร้าวไม่ซ่อม #สายเ