#หลวงพ่อพิธเก่าเข้มขลังทันท่าน สนใจทักได้ครับ #หลวงพ่อพิธเก่าเข้มขลังทันท่าน สนใจทักได้ครับ🙏😊 โดยสมาชิก ชื่อ จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พ