#เปิดเหรียญหล่อพระพุทธชินราช #หลวงพ่อพิณ #วัดอุบลวนารา #เปิดเหรียญหล่อพระพุทธชินราช #หลวงพ่อพิณ #วัดอุบลวนาราม ปี 2490 เกจิมีชื่ออีก1ท่านของ จ.ราชบุรี เนื้อทองผ