ป้ายกำกับ: หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน

22มิ.ย.

ขออนุญาต Admin เปิดมีD 101 ปี #หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน

ขออนุญาต Admin เปิดมีD 101 ปี #หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน ขออนุญาต Admin เปิดมีD 101 ปี #หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน #ด้ามกระดูกฝักไม้มะค่าแต้ ใบมีDยาว 2.5 นิ้ว &
21มิ.ย.

ขออนุญาต Admin เปิดมีD 100 ปี #หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน

ขออนุญาต Admin เปิดมีD 100 ปี #หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน ขออนุญาต Admin เปิดมีD 100 ปี #หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน ออกปี2564 #ใบมีDลายนาคเกี้ยว #ด้ามและฝัก #กระดูก ใ