#หลวงพ่อพระเสริม No.๗๖ #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กทม หน้ 💛#หลวงพ่อพระเสริม No.๗๖ #วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กทม หน้าตัก 9 นิ้ว ฐาน 13.5 นิ้ว สูง 20.5 นิ้ว