#โชว์พร้อมเปิดบูชา #หลวงพ่อพรหมพิมพ์หลังเตารีด #เนื้ #โชว์พร้อมเปิดบูชา #หลวงพ่อพรหมพิมพ์หลังเตารีด #เนื้อเงิน วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ วัดช่องแคจัดพิธีปลุกเสกเป็น