กท1.(17/9/65)​ (ชอบปิดได้ครับ)​ เหรียญละ3️&#x20 กท1.(17/9/65)​ (ชอบปิดได้ครับ)​ เหรียญละ3️⃣0️⃣0️⃣บ.พร้อมส่