กท1 วท3/10/65 #เศียรกุเวรน้อย #รุ่นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ กท1 วท3/10/65 #เศียรกุเวรน้อย #รุ่นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน 🔺#ลังธรรมดา ขนาด 4