#สร้อยชุด #หลวงพ่อทวด เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ (ต่อใหญ่) และ #สร้อยชุด #หลวงพ่อทวด เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ (ต่อใหญ่) และพิมพ์เล็ก ปี 2506 พร้อมใช้ ยกเส้นพร้อมสร้อยทองคำแท้