รายการวันที่ 20/10/64 #ล็อกเก็ตหลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญ ⭐️รายการวันที่ 20/10/64 ⭐️ #ล็อกเก็ตหลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม #สรงน้ำไซด์ใหญ่