สวัสดียามเช้าคับ… #สมเด้จคะแนนไม่ทราบที่ สวัสดียามเช้าคับ…#สมเด้จคะแนนไม่ทราบที่ โดยสมาชิก ชื่อ บุญเลิศ เพชรสงค์ จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊ค นิยมไทยพระ