“ขออนุญาตแอดมินที่เคารพทุกท่านครับ” #สมเด็จแหวกม่านใหญ่ “ขออนุญาตแอดมินที่เคารพทุกท่านครับ”🙏🏽😊 #สมเด็จแหวกม่านใหญ่_เศียรกลม_หลังปั๊มตราย