#สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวย #วัดโฆสิตาราม ปี2521 หลังตรา #สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวย #วัดโฆสิตาราม ปี2521 หลังตรายางวัด เนื้อผงน้ำมัน โทนสีเขียว พระถึงยุค ดูง่ายๆ ส