#สมเด็จเสร็จทุกราย #สมเด็จเสร็จทุกราย โดยสมาชิก ชื่อ เจษฎา แดงเจริญ จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว