เหรียญรุ่นแรก พ.ศ.2483 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจริญ เหรียญรุ่นแรก พ.ศ.2483 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจริญ ญาณวรเถร 🙏🙏🙏 เหรียญนี้สภาพสวย คม