#นิยมไทย1729……#เปิดราคา 14,000 !!! #สมเด็จเด็จวัดระฆัง #นิยมไทย1729……#เปิดราคา 14,000 !!! #สมเด็จเด็จวัดระฆัง #รุ่นอนุสรณ์100ปี พิมพ์ใหญ่แขนกลม (#บล๊อคอกกระบอก