เปิดคับ คู่ $ 550 #สมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง ปี 2494 🔴เปิดคับ🔴 คู่ $ 550 #สมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง ปี 2494 .. เนื้อผงเก่า สมเด็จวัดระฆัง บางขุด