#นิยมไทย0331 #สมเด็จหลวงปู่ลำภูพิมพ์ฐานหมอนลงกรุต้นโพธ #นิยมไทย0331 #สมเด็จหลวงปู่ลำภูพิมพ์ฐานหมอนลงกรุต้นโพธิ์ปี2502วัดใหม่อมตรสบางขุนพรหม #สวยๆแบบนี้กายากครับ