#KC120 #ขออนุญาตแอดมินครับ #สมเด็จวัดระฆังรุ่น100ปี25 #KC120 #ขออนุญาตแอดมินครับ #สมเด็จวัดระฆังรุ่น100ปี2515 #พิมพ์เส้นด้ายลึกฟอร์มเศียรโตแช่น้ำมนต์ในพิธี โดยส