#ขออนุญาตแอดมินครับ #สมเด็จวัดระฆังรุ่น100ปี..ปี2515 #ขออนุญาตแอดมินครับ #สมเด็จวัดระฆังรุ่น100ปี..ปี2515 …..ชอบทักได้ครับ…… โดยสมาชิก ชื่อ ชำ