เปิดคับ #สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม เก่าๆ โทร. 09319235 เปิดคับ #สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม เก่าๆ โทร. 0931923502 กี้เมืองพาน โดยสมาชิก ชื่อ จากกลุ่ม พระปิดตา พระ