” อนุรักษ์ คือ การรักษาไว้ให้คงอยู่ ” #อีกหนึ่งของดีใน ” อนุรักษ์ คือ การรักษาไว้ให้คงอยู่ “ 🙏#อีกหนึ่งของดีในสายที่หลวงปู่ท่านเ