#สมเด็จพิมพ์หนุมาน #หลวงพ่อแฉ่ง #วัดบางพัง 🙏🙏#สมเด็จพิมพ์หนุมาน🙏🙏 🙏🙏 #หลวงพ่อแฉ่ง #วัดบางพัง🙏🙏 เ