#พระพุทธพรรณีศรีไภสัช เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ #พระพุทธพรรณีศรีไภสัช เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9.ครบรอบ 84พรรษา ปี 2554.ขนาด 5น