ป้ายกำกับ: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

26ม.ค.

#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้า No.๖๒ #วัดอินทารามวร

#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้า No.๖๒ #วัดอินทารามวร 💛#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้า No.๖๒ #วัดอินทารามวรวิหาร กทม สูงถึงปลายดาบ 16 นิ้ว ฐาน 4X10 น
23ธ.ค.

#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช No.๓๖๗ #วัดโยธานิมิต (ค่ายเ

#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช No.๓๖๗ #วัดโยธานิมิต (ค่ายเ 🙏#สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช No.๓๖๗🙏 #วัดโยธานิมิต (ค่ายเนินวง) อ.เมือง จ.จันทบุรี รุ่น เจ