หนังสือพระกริ่ง #สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์หนา38 หนังสือพระกริ่ง #สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์หนา382หน้า สายพระกริ่งพระชัยวัฒน์ โดยสมาชิก ชื่อ Somying Phetn