พระพรหมเมศวร หลังรัตนเจดีย์ ปี2546 เลี่ยมพร้อมใช้ สวย พระพรหมเมศวร หลังรัตนเจดีย์ ปี2546 เลี่ยมพร้อมใช้ สวยงาม หายากครับ#สมเด็จพระญาณสังวร #สมเด็จพระสังฆราชฯ #ว