#สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี #วัดสะตือ จ.พระนครศรี 🙏#สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี🙏 #วัดสะตือ จ.พระนครศรีอยุธยา โลหะกาหลั่ยทอง หน้าตัก 4.5