ปsะมุล ๑๙๙ เคาะลงท้ายด้วย ๐ ปิตเวลา ๒๐.๓๐ น. วันนี้ มี ปsะมุล ๑๙๙ เคาะลงท้ายด้วย ๐ ปิตเวลา ๒๐.๓๐ น. วันนี้ มีค่ๅจัตส่v ๕๐ #สมเด็จปี ๓๐ (เนื้oว่านผสมเกษา) #ลูกอม