สวยขนาดนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะ สวยเข้มมาก หลวงปู่โต๊ สวยขนาดนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะ สวยเข้มมาก หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก 5 ไตรมาส เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมมาก