… เนื้อมวลสานจัดจ้าน เหมือนกะยาสาร์ท หรือ ขนมตุ๊บตั๊บ … เนื้อมวลสานจัดจ้าน เหมือนกะยาสาร์ท หรือ ขนมตุ๊บตั๊บ สวยงาม😍😍 #สมเด็จบางนางหน