#สมาชิก065#พัดจีน เลี่ยมพร้อมใช้ #สมาชิก065#พัดจีน เลี่ยมพร้อมใช้ โดยสมาชิก ชื่อ วีระศักดิ์ กาวิโล จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณโณเผยแพร่บารมีหลวงพ่ออิฏฐ์ ณ วัดจุฬามณี