เพื่อการศึกษา เหรียญผูกพัทธสีมา ปี2517 ______________ ❌เพื่อการศึกษา เหรียญผูกพัทธสีมา ปี2517 ⚡ _________________________________________ #สมาชิกใ