#ฟิล์มสีเนกาทีฟสไลด์ ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์ จ.ตาก #ฟิล์มสีเนกาทีฟสไลด์ ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์ จ.ตาก #สมัยสร้างวัด ช่วงปี 2510ปลาย-2520+ ฟิล์มต้นฉบับ เ