รูปถ่าย ในหลวง ร.๙ และ พระราชินี #สมัยยังเป็นพระคู่หมั้ รูปถ่าย ในหลวง ร.๙ และ พระราชินี #สมัยยังเป็นพระคู่หมั้น #กระดาษเรียบช่วงปี 2490+ ปรอทท่วม #แบ่งปัu 18OO