สวัสดี #วันแห่งความหวัง ของใครหลายๆคน ขอให้ อำนาจบารมี สวัสดี #วันแห่งความหวัง ของใครหลายๆคน ขอให้ อำนาจบารมี แห่งองค์ #พระพรหมธาดา จงอวยพรให้คนไทย #สมหวัง และ